Дүйсенбi | 14 қаңтар, 2019 ж.

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Бағдарламалық қамтамасыз ету

  • Мамандық атауы:
  • 06130100- Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
  • Біліктілігі:
  • 4S06130103- Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы
  • Оқу мерзімі:
  • 9 сыныптан соң 3 жыл 10 ай
    11 сыныптан соң 2 жыл 10 ай

Мамандық сипаттамасы

Бағдарламалық қамтамасыз етуші – арнайы математикалық модельдеудің көмегімен компьютерлік бағдарламаларды және алгоритмдерді құрастыратын маман. Бағдарламашыларды салаларға байланысты үшке бөліп қарауға болады.
Қолданбалы бағдарламашылар көбіне ойындар, есептеу бағдарламалары, редакторлар мен мессенджерлерді қамтамасыз ететін бағдарламаларды жабдықтаумен айналысады. Олардың саласындағы жұмыстарға тағы да жүйелі видео және аудио бақылаулар орнату, от өшіру жүйелері мен сигнал беру жабдықтарын жатқызуға болады.
Жүйелік бағдарламашылар операциялық жүйелерді, желі платформаларын, интерфейс жабдықтарын, әр түрлі ақпарат орталықтарын жинақтайтын ғаламтор беттерін жасаумен айналысады. Бұл саланың маманын жоғары төлемақыға ие бола алатындар қатарына жатқызамыз. Сонымен қатар, олар бағдарламалық қамту жүйелерін (сервис), есептеуді қаматамасыз ететін блоктарды (процессор, коммуникациялық және перефириялық құрылғылар) да жасайды.
Web-бағдарламашылар да желімен жұмыс жасайды. Дегенмен, олардың негізгі міндетіне ғаламтормен жұмыс істеу кіреді. Олар сайттардың бағдарламалармен қамтылуын, динамикалық веб-беттерді және дерекқормен жұмыс жасайтын web-интерфейстерді жасаумен айналысады.

Мамандықтың ерекшеліктері

Бағдарламалық қамтамасыз етуші ғылыми-техникалық және өндірістік есептерді математикалық модельдерді талдау мен алгоритмдік шешімдер арқылы есептеу жұмыстарын атқаратын бағдарламаларды құрастырады. Сондай-ақ, олар автоматты, типтік және стандартты бағдарламаларды және сыртқы алгоритмдік тілдерді жасақтаумен жұмыс істейді.
• Есепті шешу барысында мәліметтерді басқару, бағдарламаны машина тіліне аудару мен өңдеуді жүргізу;
• Барлық кезеңде (есептің қойылымынан ЭЕМ-да нәтиже алуға дейін) математкалық тәсілдер мен есептеуіш тхниканы қолдану арқылы ғылым, техника экономика және өндірістің әр түрлі салаларында міндеттерді шешу;
• Тесттерді құру және бағдарламаларды тесілеу;
• Ақпараттарды өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін тұрғызу;
• Бағдарламалық өнімді қорғау тәсілдері мен құралдарын қолдану.