Дүйсенбi | 14 қаңтар, 2019 ж.

Кәсіптік оқыту

Кәсіптік оқыту

  • Мамандық атауы:
  • 01140800 – Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)
  • Біліктілігі:

  • 4S01140801 – Өндірістік оқыту шебері, техник

  • 4S01140802 – Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог
  • Оқу мерзімі:
  • 9 сыныптан соң 3 жыл 10 ай
    11 сыныптан соң 2 жыл 10 ай

Білімді қолдану аясына қысқаша сипаттама:

01140800 – Кәсіптік оқыту (салалары бойынша)мамандығының студенттері материалдық өндіріс саласындағы қызмет үшін дайындалады, ол көлік техникасын жобалау, пайдалану және жөндеуге байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған адам қызметінің құралдары, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қамтиды.
"Кәсіптік оқыту " мамандығының түлегі білім беру бағдарламасының барлық пәндерін оқу және игеру кезінде, көлік техникасы саласында алған білімдерін қолдана алады. Көлік саласындағы технологиялық процестердің бұзылу себептеріне талдау жүргізу және өлшеудің сапалы нәтижелерін ала отырып, олардың алдын алу бойынша іс-шаралар әзірлеу. Алынған білім маманға осы саладағы проблемалар кешенінің алдын алу бойынша әдістемелер мен конструкторлық шешімдерді әзірлеуге, сондай-ақ алынған теориялық білім негізінде қазіргі проблемаларды шешуге мүмкіндік береді.

Кәсіби қызмет нысандары:

Көлік техникасы мен жабдықтарын өндіретін машина жасау зауыттары; көлік техникасын пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындар мен ұйымдар; конструкторлық, жобалау және технологиялық ұйымдар; машина жөндеу кәсіпорындары; машина жасау және жөндеу зауыттарының фирмалық және дилерлік орталықтары; маркетингтік және көліктік-экспедициялық қызметтер; материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйелері, көлікті басқару қызметтері.

Дағдылардың қысқаша сипаттамасы

• ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет;
• өндірістік-басқару қызметі;
• жобалау қызметі;
Бағдарламаның түпкі мақсаты жұмыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын жеке және кәсіби қызметтегі табыстылықты ескере отырып, өз білімін құру мүмкіндіктерінде көрініс табатын болашаққа нақты бағдарлануды көздейді.