Колледж стратегиясымен миссиясы

Колледж стратегиясы және миссиясы

Колледждің мақсаты:

Білім алушылардың танымдық-ой қызметін жандандыруда ментальды сапаларын қалыптастырумен жаңа мәдени құндылықтарын дамыту.

Колледждің миссиясы

Қазіргі еңбек нарығына сәйкес келетін бастамашыл, бәсекеге қабілетті, кәсіби білікті мамандарды дайындау.

Колледж стратегиясы:

Қоғам талаптарына сәйкес жаңа көзқарастағы болашақ мамандардың ғылыми-интелектуалды және үздіксіз тәжірибеге бағдарланған білім беру ортасын қалыптастыруда жаңа инновациялық технологияларды енгізу.

Даму стратегиясы